სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

შეუკვეთეთ ერთგული ბარათი

ერთგული ბარათით გადახდისას აგროვებ ყველაზე მეტ ქულას, რომლის დახარჯვა ერთგულ პარტნიორებშია შესაძლებელი. ერთგული ქულების დასაგროვებლად უბრალოდ გადაიხადე ჩვენს პარტნიორ ობიექტებში თიბისი ბანკის ნებისმიერი ბარათით და მიიღე ქულა საჩუქრად ყოველ ტრანზაქციაზე.

Visa Standard

ერთგული სტანდარტი

250 ლარიდან - 499 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

Visa Classic

ერთგული კლასიკი

500 ლარიდან - 2000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული გოლდი

2001 ლარიდან - 5000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

ერთგული პლატინიუმი

5001 ლარიდან - 20000 ლარამდე

+

ბარათის შეკვეთა

პირობები

Visa Standard

ერთგული სტანდარტი

Visa Classic

ერთგული კლასიკი

Visa Classic

ერთგული გოლდი

Visa Classic

ერთგული პლატინიუმი

წლიური მომსახურების საკომისიო 5 ლარი 10 ლარი 80 ლარი 120 ლარი
ბარათის ვადა 4 წელი 4 წელი 4 წელი 4 წელი
საკრედიტო ლიმიტი 250 - 499 500 - 2,000 2,001 - 5,000 5,001 - 20,000
წლიური საპროცენტო განაკვეთი განაღდებისას1 36%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

განაღდებისას1 36%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

განაღდებისას1 33%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

განაღდებისას1 30%

ტერმინალში გატარებისას2 18%

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 47.64%-დან 46.62%-დან 44.91%-დან 39.53%-დან
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი საშეღავათო პერიოდით 1.04%-დან 0.52%-დან 1.68%-დან 0.83%-დან
მინ. დასაფარი თანხა ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3 ათვისებული თანხის 5%3
საკომისიო სავაჭრო ობიექტებში სტანდარტული გადახდისას 0% 0% 0% 0%
განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ბანკომატში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
განაღდების საკომისიო თიბისი ბანკის ფილიალში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
განაღდების საკომისიო სხვა ბანკის ბანკომატებში 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9%, მინ. 5.5 ლარი
გადარიცხვის საკომისიო 3.9%, მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი 3.9% მინ. 5.5 ლარი
მობილურის ბალანსის შევსება დისტანციურ არხებში უფასო უფასო უფასო უფასო
კომუნალური მომსახურების გადახდა დისტანციურ არხებში 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4 0.5 ლარი4

1 თანხის განაღდება ბანკომატიდან და ბანკიდან, თანხის გადარიცხვა ბანკიდან და ინტერნეტბანკით;

2 უნაღდო ანგარიშსწორება სავაჭრო ობიექტების პოს ტერმინალებში და ონლაინ საიტებზე;

3 ათვისებული თანხის 5% + დარიცხული პროცენტი + ჯარიმა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

4 ტარიფი პროვაიდერების მიხედვით შეიძლება განსხვავდებოდეს.

აირჩიეთ ბარათის ტიპი

PRIMECARD GOLD

Visa Standard
Visa Classic
Visa Gold
Visa Platinum

საკრედიტო ლიმიტი

2000-5000 ლარი

ბარათის განაცხადი

საკრედიტო ლიმიტი
თქვენს მიერ მოთხოვნილი ლიმიტისთვის გთხოვთ აირჩიოთ ბარათის შესაბამისი ტიპი.
გსურთ ისარგებლოთ გადაფარვის აქციით?
სახელი ბარათზე
ერთგული ბარათის მიღება
აირჩიეთ ფილიალი
მიუთითეთ მისამართი
პირადი ნომერი
თქვენი ყოველთვიური შემოსავალი
შემოსავლის ტიპი
სად გერიცხებათ ხელფასი?
დამსაქმებელი
სამსახურის მისამართი
სამსახურის ტელეფონის ნომერი
სამსახურის დაკავებული თანამდებობა
სამუშაო სტაჟი
საცხოვრებელი ადგილის საკუთრება
ოჯახის წევრი
ოჯახის წევრის დამსაქმებელი
ყოველთვიური შემოსავალი
ოჯახის წევრის მობილური ნომერი
თქვენი მობილურის ნომერი
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერი
საკრედიტო ლიმიტი
გსურთ ისარგებლოთ გადაფარვის აქციით?
ბარათის ტარიფი
სახელი ბარათზე
მსურს ერთგული ბარათის მიღება
ფილიალი
მისამართი
პირადი ნომერი
ყოველთვიური შემოსავალი
შემოსავლის ტიპი
სად გერიცხებათ ხელფასი?
დამსაქმებელი
სამსახურის მისამართი
სამსახურის ტელეფონის ნომერი
თანამდებობა
სამუშაო სტაჟი
საცხოვრებელი ადგილის საკუთრება
ოჯახის წევრი
ოჯახის წევრის დამსაქმებელი
ყოველთვიური შემოსავალი
ოჯახის წევრის მობილური ნომერი
ჩემი მობილურის ნომერი
საკონტაქტო პირი
საკონტაქტო პირის მობილურის ნომერი

უკან
შემდეგი
close icon search icon arrow