სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

20, 60 ან 100 ქულა
ივნისის თვის აქცია
ერთგული ბარათით დახარჯე ჯამში 100 ლარი აქსესუარების სექტორში და დასაჩუქრდი!
აქცია

გადაიხადე ერთგული ბარათით პარტნიორ აქსესუარების მაღაზიებში 100, 300 ან 500 ლარი და მიიღე საჩუქრად 20,60 ან 100 ერთგული ქულა

აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2021 წლის 1-30 ივნისი 

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე აქსესუარების ერთ ან რამდენიმე პარტნიორ მაღაზიაში მინიმუმ 100 ლარის შენაძენების გაკეთება;
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის და თანხის მოცულობის მიუხედავად; 
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 100 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 20 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 300 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 60 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი კონცეპტის და თიბისი ვიაიპის მომხმარებლებს: 

  • 500 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 ივლისისა.

ერთგულის პარტნიორები:


1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ერთგული ბარათით პარტნიორ აქსესუარების მაღაზიებში 100, 300 ან 500 ლარი და მიიღე საჩუქრად 20,60 ან 100 ერთგული ქულა

აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2021 წლის 1-30 ივნისი 

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე აქსესუარების ერთ ან რამდენიმე პარტნიორ მაღაზიაში მინიმუმ 100 ლარის შენაძენების გაკეთება;
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის და თანხის მოცულობის მიუხედავად; 
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 100 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 20 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 300 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 60 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი კონცეპტის და თიბისი ვიაიპის მომხმარებლებს: 

  • 500 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 ივლისისა.

ერთგულის პარტნიორები:


1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow