სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

მარტის თვის აქცია
დააგროვე ერთგული ქულები პარტნიორ პარფიუმერიის, სილამაზისა და ყვავილების პარტნიორ კომპანიებში
აქცია
დარჩა 0 წუთი

გადაიხადე ერთგული ბარათით პარტნიორ პარფიუმერიის, სილამაზისა და ყვავილების მაღაზიებში მინიმუმ 300 ლარი და დაიბრუნე 30 ან 60 ერთგული ქულა

აქციის პერიოდი 2023 წლის 1-31 მარტი

აქციის პირობა:

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე ერთგულის პარტნიორ პარფიუმერიის, სილამაზის და ყვავილების მაღაზიებში მინიმუმ 300 ლარის შენაძენების გაკეთება;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 300 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 30 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 600 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 60 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი კონცეპტის და თიბისი WM მომხმარებლებს:

  • 800 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად;
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით ერთგულის პარტნიორებში პოს ტერმინალზე ან ონლაინ გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • პარტნიორი კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და ქულების დარიცხვის პირობებს გაეცანი პარტნიორების გვერდზე;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 აპრილისა.

ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ გადახდისას, დამატებით გროვდება 1%-მდე ერთგული ქულები. თუ ხარ ერთგული სიგნიჩას მფლობელი, თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ, ასევე სხვა ბანკის ნებისიერი ტერმინალით გადახდისას დამატებით 2% ერთგულ ქულას დააგროვებ. დეტალებისთვის ეწვიე ბმულს

სადებეტო ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ გადახდისას, ეტაპების მიხედვით დამატებით გროვდება 0.5%-მდე ერთგული ქულები. დეტალებისთვის ეწვიე ციფრულ ბანკს.

1 ქულა = 1 ლარი

ერთგული ქულებით გადახდა ახლა მხოლოდ QR კოდით, ციფრულ ბანკში შეგიძლია.

თუ ჯერ არ გაქვს ერთგული ბარათი, შეუკვეთე შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ციფრული ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ერთგული ბარათით პარტნიორ პარფიუმერიის, სილამაზისა და ყვავილების მაღაზიებში მინიმუმ 300 ლარი და დაიბრუნე 30 ან 60 ერთგული ქულა

აქციის პერიოდი 2023 წლის 1-31 მარტი

აქციის პირობა:

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე ერთგულის პარტნიორ პარფიუმერიის, სილამაზის და ყვავილების მაღაზიებში მინიმუმ 300 ლარის შენაძენების გაკეთება;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 300 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 30 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 600 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 60 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი კონცეპტის და თიბისი WM მომხმარებლებს:

  • 800 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად;
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით ერთგულის პარტნიორებში პოს ტერმინალზე ან ონლაინ გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • პარტნიორი კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და ქულების დარიცხვის პირობებს გაეცანი პარტნიორების გვერდზე;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 აპრილისა.

ერთგული ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ გადახდისას, დამატებით გროვდება 1%-მდე ერთგული ქულები. თუ ხარ ერთგული სიგნიჩას მფლობელი, თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ, ასევე სხვა ბანკის ნებისიერი ტერმინალით გადახდისას დამატებით 2% ერთგულ ქულას დააგროვებ. დეტალებისთვის ეწვიე ბმულს

სადებეტო ბარათით თიბისის ნებისმიერ ტერმინალში ან/და ონლაინ გადახდისას, ეტაპების მიხედვით დამატებით გროვდება 0.5%-მდე ერთგული ქულები. დეტალებისთვის ეწვიე ციფრულ ბანკს.

1 ქულა = 1 ლარი

ერთგული ქულებით გადახდა ახლა მხოლოდ QR კოდით, ციფრულ ბანკში შეგიძლია.

თუ ჯერ არ გაქვს ერთგული ბარათი, შეუკვეთე შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ციფრული ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow