სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

20 ან 50 ქულა
ივლისის თვის აქცია
ერთგული ბარათით გადაიხადე ჯამში 200 ან 400 ლარი აქსესუარების კატეგორიაში და დასაჩუქრდი!
აქცია
დარჩა 0 წუთი

გადაიხადე ერთგული ბარათით 200 ან 400 ლარი აქსესუარების კატეგორიაში და დაიბრუნე 20 ან 50 ერთგული ქულა

აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2022 წლის 1-დან 31 ივლისის ჩათვლით.

აქციის პირობა:

 • ერთგული ბარათით  200 ლარის გადახდისას - 20 ერთგული ქულა დაგერიცხება;
 • ერთგული ბარათით 400 ლარის გადახდისას - 50 ერთგული ქულა დაგერიცხება.

თუ ხარ თიბისი კონცეპტის ან თიბისი WM მომხმარებელი:

 • ერთგული ბარათით 600 ლარის გადახდისას - 80 ერთგული ქულა დაგერიცხება;
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე აქსესუარების ერთ ან რამდენიმე პარტნიორ მაღაზიაში მინიმუმ 200 ლარის გადახდა;
 • აქცია მოქმედებს ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში, ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისის ტერმინალზე, ან ონლაინ გადახდისას;
 • პარტნიორი კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და ქულების დარიცხვის პირობებს გაეცანი პარტნიორების გვერდზე;
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 აგვისტოსი.

აქციაში არ ჩაითვლება:

 • ისეთ ობიექტში გადახდა, რომელიც არ არის ერთგულის პარტნიორი;
 • ქულებით გადახდა;
 • თიბისის გარდა, სხვა ბანკის ტერმინალზე გადახდა.

1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა Apple Pay-ს და Wallet-ის საშუალებით შეზღუდულია.

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ერთგული ბარათით 200 ან 400 ლარი აქსესუარების კატეგორიაში და დაიბრუნე 20 ან 50 ერთგული ქულა

აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2022 წლის 1-დან 31 ივლისის ჩათვლით.

აქციის პირობა:

 • ერთგული ბარათით  200 ლარის გადახდისას - 20 ერთგული ქულა დაგერიცხება;
 • ერთგული ბარათით 400 ლარის გადახდისას - 50 ერთგული ქულა დაგერიცხება.

თუ ხარ თიბისი კონცეპტის ან თიბისი WM მომხმარებელი:

 • ერთგული ბარათით 600 ლარის გადახდისას - 80 ერთგული ქულა დაგერიცხება;
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე აქსესუარების ერთ ან რამდენიმე პარტნიორ მაღაზიაში მინიმუმ 200 ლარის გადახდა;
 • აქცია მოქმედებს ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში, ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისის ტერმინალზე, ან ონლაინ გადახდისას;
 • პარტნიორი კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და ქულების დარიცხვის პირობებს გაეცანი პარტნიორების გვერდზე;
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 აგვისტოსი.

აქციაში არ ჩაითვლება:

 • ისეთ ობიექტში გადახდა, რომელიც არ არის ერთგულის პარტნიორი;
 • ქულებით გადახდა;
 • თიბისის გარდა, სხვა ბანკის ტერმინალზე გადახდა.

1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა Apple Pay-ს და Wallet-ის საშუალებით შეზღუდულია.

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow