სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

ივნისის თვის აქცია
გადაიხადე ერთგულის სხვადასხვა პარტნიორ ობიექტში და დასაჩუქრდი
აქცია
დარჩა 0 წუთი

გადაიხადე ერთგული ბარათით 10 სხვადასხვა პარტნიორ ობიექტში მინიმუმ 30 ლარი და მიიღე 30 ქულა საჩუქრად


აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2022 წლის 1 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით.

აქციის პირობა:

 • ერთგული ბარათით 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში მინიმუმ 30 ლარის გადახდის შემთხვევაში 30 ერთგული ქულა დაგერიცხება.

თუ ხარ თიბისი კონცეპტის ან თიბისი ვიაიპის მომხმარებელი:

 • ერთგული ბარათით 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში მინიმუმ 50 ლარის გადახდის შემთხვევაში 50 ერთგული ქულა დაგერიცხება.


 • აქცია მოქმედებს ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში, ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისის ტერმინალზე, ან ონლაინ გადახდისას.
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ივნისში ერთგული ბარათით 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში გააკეთო შენაძენები.
 • 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში გადახდისას, დროის ინტერვალის დაცვა არ არის აუცილებელი.
 • თუ აქციის პირობას შეასრულებ საჩუქრად 30 ან 50 ერთგული ქულა დაგერიცხება.
 • პარტნიორი კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და ქულების დარიცხვის პირობებს გაეცანი პარტნიორების გვერდზე.
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად.
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა.
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 ივლისისა.


* მიდეასა და ბელჰაუსში გადახდები ჩაითვლება ერთ პარტნიორში განხორციელებულ გადახდად.

* სუპერსა და სუპერ თოისში გადახდები ჩაითვლება ერთ პარტნიორში განხორციელებულ გადახდად.

1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა Apple Pay-ს და Wallet-ის საშუალებით შეზღუდულია.

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ერთგული ბარათით 10 სხვადასხვა პარტნიორ ობიექტში მინიმუმ 30 ლარი და მიიღე 30 ქულა საჩუქრად


აქციით სარგებლობა შეგიძლია 2022 წლის 1 ივნისიდან 30 ივნისის ჩათვლით.

აქციის პირობა:

 • ერთგული ბარათით 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში მინიმუმ 30 ლარის გადახდის შემთხვევაში 30 ერთგული ქულა დაგერიცხება.

თუ ხარ თიბისი კონცეპტის ან თიბისი ვიაიპის მომხმარებელი:

 • ერთგული ბარათით 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში მინიმუმ 50 ლარის გადახდის შემთხვევაში 50 ერთგული ქულა დაგერიცხება.


 • აქცია მოქმედებს ერთგულის პარტნიორ ობიექტებში, ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისის ტერმინალზე, ან ონლაინ გადახდისას.
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ივნისში ერთგული ბარათით 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში გააკეთო შენაძენები.
 • 10 განსხვავებულ პარტნიორ ობიექტში გადახდისას, დროის ინტერვალის დაცვა არ არის აუცილებელი.
 • თუ აქციის პირობას შეასრულებ საჩუქრად 30 ან 50 ერთგული ქულა დაგერიცხება.
 • პარტნიორი კომპანიის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას და ქულების დარიცხვის პირობებს გაეცანი პარტნიორების გვერდზე.
 • აქციაში მონაწილეობა შეგიძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად.
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა.
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 ივლისისა.


* მიდეასა და ბელჰაუსში გადახდები ჩაითვლება ერთ პარტნიორში განხორციელებულ გადახდად.

* სუპერსა და სუპერ თოისში გადახდები ჩაითვლება ერთ პარტნიორში განხორციელებულ გადახდად.

1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა Apple Pay-ს და Wallet-ის საშუალებით შეზღუდულია.

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow