სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

30 ან 50 ქულა
აპრილის თვის აქცია
ერთგული ბარათით ერთგულის პარტნიორ სურსათის სექტორში დააგროვე ერთგული ქულები!
აქცია
დარჩა 0 წუთი

შეიძინე ერთგული ბარათით მინიმუმ 100 ლარის პროდუქცია 3-ჯერ და მიიღე საჩუქრად 30 ერთგული ქულა!

აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2021 წლის 1-30 აპრილი

აქციის პირობა:

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა აგროჰაბის, კარფურის ან სმარტის ქსელში მინიმუმ 100 ლარიანი შენაძენის გაკეთება 3-ჯერ;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 3-ჯერ 100 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 30 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი კონცეპტის და თიბისი ვიაიპის მომხმარებლებს: 

  • ერთგული/პრაიმ ბარათით 3-ჯერ 150 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 50 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში; 
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძ₾ია ერთხელ, ერთჯერადად, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • აქციაში მონაწილეობისთვის პარტნიორი კომპანიების შენაძენები არ გაერთიანდება. (მაგ: სამივე ტრანზაქცია უნდა იყოს შესრულებული აგროჰაბის, კარფურის ან სმარტის ქსელში);
 • აქციაში არ დაჯამდება სხვადასხვა ქსელში გაკეთებული შენაძენები (მაგ: აგროჰაბის და კარფური შენაძენები არ დაჯამდება);
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთ ობიექტზე მინიმუმ 24 საათიანი შუალედის გაკეთება;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 მაისისა;


1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

შეიძინე ერთგული ბარათით მინიმუმ 100 ლარის პროდუქცია 3-ჯერ და მიიღე საჩუქრად 30 ერთგული ქულა!

აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2021 წლის 1-30 აპრილი

აქციის პირობა:

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა აგროჰაბის, კარფურის ან სმარტის ქსელში მინიმუმ 100 ლარიანი შენაძენის გაკეთება 3-ჯერ;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 3-ჯერ 100 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 30 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი კონცეპტის და თიბისი ვიაიპის მომხმარებლებს: 

  • ერთგული/პრაიმ ბარათით 3-ჯერ 150 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 50 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში; 
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძ₾ია ერთხელ, ერთჯერადად, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • აქციაში მონაწილეობისთვის პარტნიორი კომპანიების შენაძენები არ გაერთიანდება. (მაგ: სამივე ტრანზაქცია უნდა იყოს შესრულებული აგროჰაბის, კარფურის ან სმარტის ქსელში);
 • აქციაში არ დაჯამდება სხვადასხვა ქსელში გაკეთებული შენაძენები (მაგ: აგროჰაბის და კარფური შენაძენები არ დაჯამდება);
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთ ობიექტზე მინიმუმ 24 საათიანი შუალედის გაკეთება;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 25 მაისისა;


1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow