სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

ნოემბრის თვის აქცია
დააგროვე დამატებით ერთგული ქულები ავეჯის და განათების მაღაზიებში!
აქცია
დარჩა 0 წუთი

გადაიხადე ერთგული ბარათით ავეჯის და განათების პარტნიორ ობიექტებში და დამატებით მიიღე 25 ან 60 ერთგული ქულა

აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2020 წლის 1-30 ნოემბერი 

აქციის პირობა: 

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა პარტნიორ ავეჯის და განათების მაღაზიებში ჯამურად ან ცალ-ცალკე ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში შენაძენების გაკეთება;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  •  250 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 25 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 500 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 60 ერთგული ქულა საჩუქრად.

თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებს:

  • 1000 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 120 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • აქციის განმავლობაში ასევე მოქმედებს ქულების სტანდარტული დაგროვება;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 დეკემბრისა; 


1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა Apple Pay-ს და Wallet-ის საშუალებით შეზღუდულია.

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ერთგული ბარათით ავეჯის და განათების პარტნიორ ობიექტებში და დამატებით მიიღე 25 ან 60 ერთგული ქულა

აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2020 წლის 1-30 ნოემბერი 

აქციის პირობა: 

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა პარტნიორ ავეჯის და განათების მაღაზიებში ჯამურად ან ცალ-ცალკე ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში შენაძენების გაკეთება;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  •  250 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 25 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 500 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 60 ერთგული ქულა საჩუქრად.

თიბისი კონცეპტის მომხმარებლებს:

  • 1000 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 120 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის მიუხედავად;
 • აქციის განმავლობაში ასევე მოქმედებს ქულების სტანდარტული დაგროვება;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 დეკემბრისა; 


1 ქულა = 1 ლარი

ქულებით გადახდა Apple Pay-ს და Wallet-ის საშუალებით შეზღუდულია.

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow