სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

ერთგულის ივლისის თვის აქცია
ერთგული ბარათით დახარჯე ჯამში 200 ლარი აქსესუარების და სილამაზის სექტორში და დასაჩუქრდი!
აქცია
დარჩა 0 წუთი

დახარჯე 200 ლარი ერთგული ბარათით აქსესუარების და სილამაზის სექტორში და დაიბრუნე 50 ერთგული ქულა


აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2020 წლის 1-31 ივლისი

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე აქსესუარების და სილამაზის ერთ ან რამდენიმე პარტნიორ მაღაზიაში მინიმუმ 200 ლარის შენაძენების გაკეთება;
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის და თანხის მოცულობის მიუხედავად;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 აგვისტოსი; 

აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა: 

  •  200 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 50 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი სტატუს მომხმარებლებს: 

  • 400 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად.

ერთგულის პარტნიორები:

1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

დახარჯე 200 ლარი ერთგული ბარათით აქსესუარების და სილამაზის სექტორში და დაიბრუნე 50 ერთგული ქულა


აქციით სარგებლობის პერიოდი: 2020 წლის 1-31 ივლისი

 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთიანად ან ცალ-ცალკე აქსესუარების და სილამაზის ერთ ან რამდენიმე პარტნიორ მაღაზიაში მინიმუმ 200 ლარის შენაძენების გაკეთება;
 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობა ერთ მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ, ბარათების რაოდენობის და თანხის მოცულობის მიუხედავად;
 • ბანკი იტოვებს უფლებას საეჭვო ტრანზაქციის აღმოჩენის შემთხვევაში არ დაარიცხოს მომხმარებელს ქულა;
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 აგვისტოსი; 

აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა: 

  •  200 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 50 ერთგული ქულა საჩუქრად;

თიბისი სტატუს მომხმარებლებს: 

  • 400 ლარის განხორციელებული გადახდებისთვის - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად.

ერთგულის პარტნიორები:

1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow