სულ ნაპოვნია 0 შეთავაზება

20, 50 ან 100 ქულა
თებერვლის თვის აქცია
მიიღე 20, 50 ან 100 ერთგული ქულა საჩუქრად!
აქცია

გადაიხადე ყოველდღე ერთგული ბარათით მინიმუმ 10 ლარი მხოლოდ პარტნიორ ობიექტებში და მიიღე 20, 50 ან 100 ერთგული ქულა საჩუქრად


აქციით სარგებლობის პერიოდი: 1-29 თებერვალი, 2020 


აქციის პირობა:

 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგულის პარტნიორ ობიექტში,  ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში მინიმუმ 10 ლარის გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთგული ბარათით თებერვალში 15, 20 ან 29 კალენდარული დღის განმავლობაში ერთგული/პრაიმ ბარათით ყოველდღე გადახდა;
 • გადახდებს შორის შესაძლებელია დღის ჩაგდება, აქციაში ჩაითვლება თვის განმავლობაში ნებისმიერი 15, 20 ან 29 დღე;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 15 დღის განმავლობაში ერთგულის პარტნიორ ობიექტში გადახდის შემთხვევაში - 20 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 20 დღის განმავლობაში ერთგულის პარტნიორ ობიექტში გადახდის შემთხვევაში - 50 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 29 დღის განმავლობაში ერთგულის პარტნიორ ობიექტში გადახდის შემთხვევაში - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ქულებით გადახდები;
 • აქციაში მონაწილეობა მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ (ბარათების რაოდენობის მიუხედავად);
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 მარტისა.

1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.

გადაიხადე ყოველდღე ერთგული ბარათით მინიმუმ 10 ლარი მხოლოდ პარტნიორ ობიექტებში და მიიღე 20, 50 ან 100 ერთგული ქულა საჩუქრად


აქციით სარგებლობის პერიოდი: 1-29 თებერვალი, 2020 


აქციის პირობა:

 • აქცია მოქმედებს მხოლოდ ერთგულის პარტნიორ ობიექტში,  ერთგული/პრაიმ ბარათით თიბისი-ს ტერმინალში მინიმუმ 10 ლარის გადახდის შემთხვევაში;
 • აქციაში მონაწილეობისთვის საჭიროა ერთგული ბარათით თებერვალში 15, 20 ან 29 კალენდარული დღის განმავლობაში ერთგული/პრაიმ ბარათით ყოველდღე გადახდა;
 • გადახდებს შორის შესაძლებელია დღის ჩაგდება, აქციაში ჩაითვლება თვის განმავლობაში ნებისმიერი 15, 20 ან 29 დღე;
 • აქციის პირობის დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ქულების დარიცხვა:
  • 15 დღის განმავლობაში ერთგულის პარტნიორ ობიექტში გადახდის შემთხვევაში - 20 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 20 დღის განმავლობაში ერთგულის პარტნიორ ობიექტში გადახდის შემთხვევაში - 50 ერთგული ქულა საჩუქრად;
  • 29 დღის განმავლობაში ერთგულის პარტნიორ ობიექტში გადახდის შემთხვევაში - 100 ერთგული ქულა საჩუქრად.
 • აქციაში არ მონაწილეობს ქულებით გადახდები;
 • აქციაში მონაწილეობა მომხმარებელს შეუძლია ერთხელ (ბარათების რაოდენობის მიუხედავად);
 • აქციით დაგროვებული ერთგული ქულების დარიცხვა მოხდება არაუგვიანეს 20 მარტისა.

1 ქულა = 1 ლარი

თუ არ ხარ ერთგული ბარათის მფლობელი - იმისთვის, რომ დააგროვო უფრო მეტი ერთგული ქულა და ისარგებლო სპეციალური შეთავაზებებით, აიღე ბარათი შემდეგი არხებიდან:

 • ერთგულის ვებ-გვერდი;
 • ინტერნეტ ბანკი;
 • სატელეფონო ცენტრი - 2 27 27 27;
 • თიბისის ნებისმიერი ფილიალი.
close icon search icon arrow